Things to consider before taking out an online loan
Tala
• 1 minute read

Nakakalito kumuha ng isang online loan ngayon kasi ang dami nang pagpipilian! Kung first time ninyong kukuha ng isang online loan, eto ang mga bagay na kailangan tingnan at pag-isipan bago ito gawin.

Bakit kailangan mag-loan? 

Unang una, isipin kung bakit kailangan humiram o kumuha ng loan. Saan ito gagamitin? Kumuha lamang ng loan kung kailangan na kailangan mo ito. Halimbawa, kapag may emergency o may importanteng kailangan bayaran. Siguraduhin din na may plano kung paano mababayaran ang iyong loan o utang. 

TIP: Hindi advisable na umutang upang bayaran din ang isa pang utang dahil baka hindi makaalis sa cycle ng paghiram at pagbabayad.

Magkano ang interest at fees na kailangan bayaran?

Hindi libreng mangutang! Laging may kaakibat na interest o fees ang pagkuha ng isang loan o utang. Alamin kung magkano ang interest base sa terms ng inyong loan. Minsan mayroon ding late fees ang isang loan kapag hindi tayo nakapagbayad sa nakatakdang due date. 

Gaano katagal bago bayaran ang loan ko?

Walang forever! Totoo din ito para sa mga loans natin. Alamin kung kailan kailangan bayaran ang inyong loan upang makaiwas sa pagbabayad ng late fees at karagdagang interest. 

Paano ko babayaran ang loan ko?

Alamin din kung paano ang proseso ng pagbabayad ng iyong loan. Ang iba-ibang online loan ay iba-iba din ang proseso ng pagbabayad ng loan. 

Para bayaran ang inyong loan sa Tala, may sagot ang kumare nating si Lucy sa blog na ito.

Expanding financial access, choice and control for 3 billion underserved globally.
Tala provides modern credit for the mobile world
Blog
Things to consider before taking out an online loan
Tala
• 1 minute read

Nakakalito kumuha ng isang online loan ngayon kasi ang dami nang pagpipilian! Kung first time ninyong kukuha ng isang online loan, eto ang mga bagay na kailangan tingnan at pag-isipan bago ito gawin.

Bakit kailangan mag-loan? 

Unang una, isipin kung bakit kailangan humiram o kumuha ng loan. Saan ito gagamitin? Kumuha lamang ng loan kung kailangan na kailangan mo ito. Halimbawa, kapag may emergency o may importanteng kailangan bayaran. Siguraduhin din na may plano kung paano mababayaran ang iyong loan o utang. 

TIP: Hindi advisable na umutang upang bayaran din ang isa pang utang dahil baka hindi makaalis sa cycle ng paghiram at pagbabayad.

Magkano ang interest at fees na kailangan bayaran?

Hindi libreng mangutang! Laging may kaakibat na interest o fees ang pagkuha ng isang loan o utang. Alamin kung magkano ang interest base sa terms ng inyong loan. Minsan mayroon ding late fees ang isang loan kapag hindi tayo nakapagbayad sa nakatakdang due date. 

Gaano katagal bago bayaran ang loan ko?

Walang forever! Totoo din ito para sa mga loans natin. Alamin kung kailan kailangan bayaran ang inyong loan upang makaiwas sa pagbabayad ng late fees at karagdagang interest. 

Paano ko babayaran ang loan ko?

Alamin din kung paano ang proseso ng pagbabayad ng iyong loan. Ang iba-ibang online loan ay iba-iba din ang proseso ng pagbabayad ng loan. 

Para bayaran ang inyong loan sa Tala, may sagot ang kumare nating si Lucy sa blog na ito.

Expanding financial access, choice and control for 3 billion underserved globally.
Tala provides modern credit for the mobile world