Flexible loans to fit your life

Apply Easily

Mag-apply sa loob ng ilang minuto sa Tala app. Isang valid ID lang ang kailangan.

Choose your own due date

Pumili ng sariling due date up to 60 days.

Double your loan in months

Palakihin ang loan limits hanggang sa PHP 15,000 through on-time repayment.
Sa Tala, handa kaming tumulong sa growth ng bawat Pilipino para maabot ang kanilang financial goals.

Apply for
a loan

Mag-register sa app and sagutan lamang ang ilang katanungan. No bank account or paperwork required. May sagot agad-agad!

Confirm your
loan amount

Congratulations, approved ka na! Piliin ang ‘yong sariling loan terms with flat fees as low as 9.5%, no surprises.

Choose your
due date

Itapat sa payday ang repayment ng Tala loan para padaliin ito. Pumili ng shorter loan terms to enjoy lower rates.

Grow with
Tala

Cash out and repay sa aming authorized channels. Magbayad on time para triplehin ang ‘yong loan limits sa loob ng ilang buwan!

How it works

What our customers say

Still have questions? Check our FAQ page for more information.

5 Tips sa Pagpili ng Tamang Repayment Due Date

What are the benefits of repaying your loan on time?