Sa Tala, magaan ang hiraman!

Get loans up to PHP 15,000! Valid ID at Android phone lang ang kailangan.

How it Works


Download the App

Samahan ang milyun-milyong Tala users! I-download ang Tala Philippines sa Google Play.

Apply for a Loan

Mag-register sa app and sagutan lamang ang ilang katanungan. No bank account or paperwork required. May sagot agad-agad!

Your Data is Secure

Huwag mag-alala dahil 24 oras na sinisiguro ng Tala team na ligtas ang iyong data.

You’re Approved!

Congrats sa una mong Tala loan! Piliin kung saan nais mag-cash out at makukuha ang iyong loan sa loob ng isang araw.


Introducing

It’s loans your way

Empowering Customers

Charito

“Nalibot ko ang Luzon, Visayas, Mindanao dahil sa business ko. Nakakarating ako sa iba’t ibang lugar, ‘yan ang tulong na naibigay sa akin ng Tala. Tala ang gumagabay sa akin.”


Featured By
Employees posing

Work for Tala

Want to be part of a financial revolution? We’re hiring! Join our fast-growing team in Manila working hard to change the face of global credit.

Join Us

Employees posing for a team photo

About Us

At Tala, we see the world differently. We’re driven by a belief in people, and we work hard to prove their potential. We believe in #RadicalTrust.

Learn More

Tala Financing Philippines Inc.
SEC Registration No.: CS201710582 | TIN: 009-614-758 | Certificate of Authority (to operate as a financing company) No: 1132. Always study the terms and conditions and the disclosure statement before proceeding with any loan transaction.