The road to your financial goals

Para maabot ang isang financial goal, kritikal na magkaroon ng detayladong plano. Narito ang iilang mga tips para makatulong sa pag-focus sa ‘yong financial goals.

Review your progress.

‘Di sapat ang simpleng paglista ng ating mga goals. Kailangan din natin i-track ang ating progress. Isulat ang progress sa isang notebook o computer. Palapit ka na ba para maabot ito? O ‘di kaya palayo? Isulat ito para malaman kung anong adjustments ang kailangang gawin pa.

Track your income and expenses.

Ilista rin ang ‘yong income and expenses para maging accurate at sapat ang ‘yong budget plan. Ito’y para ‘di magulat sa mga biglaang gastos. The more organized you are, mas madaling maabot ang financial goals.

Get your family involved.

Mahirap harapin ang mga hamon ng buhay ng magisa. Pano pa kaya ang pagabot ng isang financial goal. Ika nga nlla, teamwork makes the dream work!

Dedicate some time to learning each week.

Busy man tayo araw-araw, importante ring mag-dedicate ng ilang oras para sa ‘ting wisdom and education tungkol sa finances. The more you learn, the more tools you have to succeed!

Be flexible.

At kung masira ang ‘yong plano dahil sa unexpected bills or emergency, ‘wag mangamba dahil ikaw ay malakas. Basta meron kang motivation para maabot ang ‘yong financial goal, walang makakapigil sa ‘yo.