Back to main page

How to Change Your Tala Registered Number

Dala ng kamalasan o ‘di kaya mga pangyayaring ‘di inaasahan, may mga oras talaga na kakailanganin na magpalit ng mobile number. Sa Tala, naiintindihan namin ito. Kaya naman, gumawa kami ng maikling video upang maturuan ang bawat customer kung paano ang pinakamabisang proseso para mapalitan ito.

Mga ka-Tala, panoorin lamang ang video na ‘to:

For any questions or concerns, visit gotala.co/help or interact through the official Tala app. Tala is operated by Tala Financing Philippines Inc., a licensed financing company with SEC Registration No. CS201710582 and Certificate of Authority No. 1132, and a registered operator of payment system, with OPS Registration No. OPSCOR-2023-0010.

Always study the terms and conditions and the disclosure3 statement before proceeding with any transaction. Tala is regulated by the Securities and Exchange Commission, with email address at flcd_queries@sec.gov.ph.

Share this article now: