Back to main page

Best Strategy to Get a Discount on Your Tala Loan

Isang magandang opportunity ang hatid sa inyo ng Tala para maka-discount sa iyong susunod na loan! Alam mo ba na ang referral program ng Tala ay maaari mong sulitin para mabawasan ang iyong babayaran? 

Walang limit kung ilan ang pwede mong i-refer sa Tala. Sa bawat referral mo ay may katumbas na Php 200 discount sa iyong loan. Ibig sabihin, kung  mas maraming successful referrals, mas malaki rin ang discount na makukuha mo.

Kung sobrang sipag mong mag-refer at lahat ng iyong referrals ay successful na naka-kumpleto ng kanilang first loan cycle, i-multiply mo sa Php 200 ang bilang ng iyong successful referrals, at iyon ang halaga na mababawas sa iyong babayaran sa susunod na loan.

Halimbawa, kung mayroon kang limang successful referrals at sabay-sabay silang naka-kumpleto ng kanilang first loan cycle, automatic na magkakaroon ka ng Php 1,000 discount sa iyong next loan. Bawat isang taong maire-refer mo sa Tala ay katumbas ng Php 200 kaya magiging Php 1,000 ang iyong discount. Malaking tulong na ito para magamit mo sa iba pang bagay ang pambayad mo ng Tala loan.

Steps para makapag-refer:

  1. Mag-log in sa iyong Tala app.
  2. Pindutin ang button na Earn PHP 200 na makikita sa homescreen ng iyong Tala app.
  3. I-share ang iyong inque invitation link o referral code sa pamamagitan ng SMS, Email, Facebook Messenger, at iba pang contact method na available sa iyong device.
  4. Click Send!

Para magkaroon ka ng Referral Bonus, ang iyong referral ay dapat na gumamit ng iyong referral link o referral code sa pag-sign up sa Tala. Matatanggap mo ang iyong referral bonus sa iyong next loan kapag nabayaran na ng iyong nai-refer ang kanilang first loan.

Tips para makahanap ng referrals:

  1. Maaari mong umpisahan na i-refer ang iyong mga malalapit na kamag-anak at kaibigan na alam mong kailangan ng tulong-pinansyal. I-kwento mo sa kanila kung paano ka natulungan ng Tala at kung gaano kaganda ang aming serbisyo para malaman nila na pwede rin silang makapag-loan.
  2. Maaari kang mag-post ng iyong referral link at referral code sa iyong sariling social media accounts tulad ng Facebook, Twitter, TikTok, at Instagram. Magkwento ka na rin tungkol sa Tala para makumbinsi ang mga makakabasa sa iyong post. Maaari mo itong gawing public post para mas marami ang makakita ng iyong referral code.
  3. I-follow mo ang posts ng Tala sa aming Facebook page at i-share sa iyong personal account para malaman ng iyong mga kaibigan ang iba pang impormasyon tungkol sa Tala. Pwede mo ring ilagay sa iyong caption ang iyong referral link at referral code.
  4. Kapag may nangamusta sa’yo para mangutang, ‘wag mong tanggihan! Sagot ka ng Tala! Turuan mo silang mag-download ng Tala app gamit ang iyong referral link para matulungan mo sila. 

Ang referral bonus ay walang expiration date kaya kung sakali mang mas malaki na ang amount ng iyong referral bonus kaysa sa loan amount na iyong babayaran, maaari mo pa ring magamit ang matitirang bonus sa mga susunod mo pang loan. 

Simulan mo nang mag-refer, ka-Tala! Siguradong makakatulong sa iyo ang referral program. We wish you the best!


Tala is operated by Tala Financing Philippines Inc., a licensed financing company with SEC Registration No. CS201710582 and Certificate of Authority No. 1132. Always study the terms and conditions and the disclosure statement before proceeding with any loan transaction.

Share this article now: