Sa araw na ‘to, saludo kami sa inyo.
Para sa lahat ng minamahal na ina,
Happy Mother’s Day.

Mula sa pamilya mo sa Tala.