Para sa mga minamahal na ina, mula sa pamilya mo sa Tala

Sa araw na ‘to, saludo kami sa inyo.
Para sa lahat ng minamahal na ina,
Happy Mother’s Day.

Mula sa pamilya mo sa Tala.