Back to main page

Sulitin ang ‘yong Tala loan

Milyun-milyong tao sa buong mundo ang gumamit na ng Tala para magpatakbo ng negosyo, magbayad ng tuition pang school, emergencies, at medical bills. Ngunit kailangan nating tandaan na ang loan ay isang bagay na dapat nating sulitin. Narito ang iilang paraan para sulitin ang ‘yong Tala loan!

Set a specific goal.

Para masulit ang ‘yong Tala loan, kailangan meron tayong specific goal in mind. Ito’y para mabigyan ng focus ang ating paggastos ng loan at maiwasan ang paggamit nito sa iba pang bagay.  Kung sobra-sobra pa ating pera galing sa ‘yong Tala loan para sa na-set na goal, pwede natin ‘tong gawing savings!

Aim for personal growth.

Ang Tala loan, pwede din nating sulitin sa pamamagitan ng future investments! Kung pangarap natin magkaroon ng negosyo, mag-pursue ng higher education, o ‘di kaya pang invest – pwedeng masimulan sa tulong ng Tala loan!

Stay on track.

Sa bilis ng takbo ng panahon, madali nating nakakalimutan kung kailan due na ang ating loan at yung amount na kailangang bayaran. Kung isulat natin ‘to sa papel, matutulungan tayong tandaan ito at maiwasan ang late fees!

Make a detailed budget.

Isama natin sa monthly budget ang ating loan fee. Alamin din natin kung magkano talaga ang ginagastos sa isang buwan, kung ‘di na rin kung magkano ang utang na loan. Helpful ‘to sa financial planning at sa saving na rin!

Kagaya ng maraming bagay, ang pagsulit ng isang Tala loan ay kailangan ng matinding pagpaplano. Sundan lang natin ang steps na ‘to at sa katagalan, makikita rin natin ang growth sa sarili! 


Tala is operated by Tala Financing Philippines Inc., a licensed financing company with SEC Registration No. CS201710582 and Certificate of Authority No. 1132. Always study the terms and conditions and the disclosure statement before proceeding with any loan transaction.

Share this article now: