Back to main page

Simpleng Goal Setting Tips para maabot ang mga pangarap.

Anuman ang ‘yong financial goals na nais abutin, importanteng magkaroon ng mabusising pagpaplano. Kung wala ito, posibleng ‘di maabot ang ating goals. Narito ang iilang tips para makatulong sa pag-abot ng ‘yong financial goals!

Write down your goals.

Ayon sa research, ang paglilista ng ating mga goals ay nakakatulong sa pagabot nito. Ito’y nagbibigay-linaw sa ‘ting mga hiling. Tutal, mahiraap magtrabaho patungo sa ‘ting mga goals kung ‘di ito nakalista sa papel at sa utak natin.

Break your goals into smaller pieces.

Sa lahat ng bagay na nais abutin, mas madali kung ibe-breakdown ito into simpler steps. Sa madaling salita, dapat nating gawan ng realistic timeframe ang bawat step sa pagabot ng ating mga goals. Kung ang goal mo ay early retirement, ito ay napakalaking step or task. Pero maaabot mo ito kung iko-kompyut mo ang amount needed to retire early. Matapos ito, makakapagsimula ka nang magipon!

Make a budget around your goal.

Ang paggawa ng budget ay isang importanteng step sa pagabot ng ating mga pangarap in life! Simulan ito by listing down your income and expenses para malaman kung ikaw ay may savings o wala.

Review and track your actual progress.

Lastly, gawing ugali ang mag-track ng ‘yong sariling progress. Kada buwan, bisitahin ulit ang ‘yong budget para malaman kung anong necessary adjustments ang kailangang gawin. Sa tulong nito, tiyak makikita mo na papalapit ka na lalo sa ‘yong pangarap!


Tala is operated by Tala Financing Philippines Inc., a licensed financing company with SEC Registration No. CS201710582 and Certificate of Authority No. 1132. Always study the terms and conditions and the disclosure statement before proceeding with any loan transaction.

Share this article now: