Back to main page

WATCH: Budget like a PRO | TALAkayan with Salve Duplito

Ang Budgeting ay isang mahalagang hakbang tungo sa pag-abot ng mga pangarap. Sa pamamagitan nito, nagiging mas maayos ang pagpaplano at paggamit ng iyong pera. Maari rin itong magdulot ng financial stability at security.

Sa pamamagitan ng pag-unawa sa kung saan mo ginagamit ang iyong pera, mas madali mong makikita kung saan ka pwedeng magtipid at maglaan ng mas maraming pera para sa iyong mga pangarap.


Sa pagbuo ng iyong budget, mahalaga ring bigyang pansin ang pagtatabi para sa hinaharap. Isama ang pag-iipon para sa emergency fund, pagbabayad ng utang, at pag-invest para sa retirement. Huwag kalimutan na maglaan din ng porsyento ng iyong kita para sa luho o mga di-inaasahang gastusin.

Sa huli, kanais-nais ang pagiging consistent at disciplined sa pagba-budget. Bigyan ito ng oras upang regular na suriin at i-update ang iyong budget base sa mga pagbabagong pang-ekonomiya o personal na kalagayan. Sa pamamagitan ng patuloy na pagba-budget ng maayos, mas madali mong maaabot ang iyong mga pangarap at mararating ang financial freedom.

To learn more about budgeting, narito ang isang video mula sa TALAkayan with Salve Duplito: 

Share this article now: