Back to main page

Spotting Legit Tala vs. Fake Tala

Siguraduhin na legit ang Tala page, agent, o group ang nakikipag ugnayan sayo. Upang lalong protektado ang ‘yong loan experience with Tala, mahalagang malaman kung anu-ano ang mga legit at certified na Tala entities and properties ang pwede niyong makausap o lapitan.

Para sa concerns, ito ang pinaka mabisang paraan para maabot ang Tala: gotala.co/help

Para sa official announcements, bantayan lamang ang ‘yong Tala app o ang aming official Facebook page 

Para sa iba’t iba pang social media accounts ng Tala, narito ang mga official channels ng Tala:

Paalala: walang Facebook Group ang Tala o ang Tala Agents. Ang legit na Tala agents, ‘di kayo kokontakin gamit ang iba’t ibang social media apps (Messenger, WhatsApp, Viber, Telegram, etc.) para matulungan kayo sa ‘yong concern o repayment. Mag-ingat dito at marahil na may balak itong lokohin kayo o ‘di kaya nakawin ang ‘yong personal information.


‘Wag ipamigay ang mga personal na detalye sa fake Tala email addresses na nagtatapos sa @yahoo.com, @gmail.com, o @outlook.com. Muli, para sa concerns, hinihikayat namin ang lahat na pumunta sa gotala.co/help para matulungan kayo sa safe at mabilis na pamamaraan.


Search for TALA in the SEC’s list of Recorded Online Lending Platforms
For any questions or concerns, visit gotala.co/help or interact through the official Tala app. Tala is operated by Tala Financing Philippines Inc., a licensed financing company with SEC Registration No. CS201710582 and Certificate of Authority No. 1132, and a registered operator of payment system, with OPS Registration No. OPSCOR-2023-0010.

Always study the terms and conditions and the disclosure statement before proceeding with any transaction. Tala is regulated by the Securities and Exchange Commission, with email address at flcd_queries@sec.gov.ph.

Share this article now: