Back to main page

WATCH: How to Create a Financial Goal Timeline | TALAkayan with Salve Duplito


Sa paggawa ng isang vision board, mahalaga rin na gumawa ka ng isang timeline spread para sa iyong mga financial goals and dreams. Ito ay isang paraan upang magkaroon ka ng malinaw na direksyon at pagpaplano sa iyong financial journey.Halimbawa, maaaring maglagay ka ng mga milestone sa iyong timeline tulad ng pagkakaroon ng emergency fund sa edad na 20, pagbabayad ng lahat ng utang sa edad na 22, pagkuha ng insurance para sa sariling pamilya sa edad na 23, at iba pa. Sa ganitong paraan, hindi ka lang naglalagay ng mga pangarap sa iyong vision board, kundi binibigyan mo rin ng konkretong plano at deadline ang bawat isa upang mas maganap ang mga ito sa tamang panahon.

Ang pagtatakda ng timeline ay nagbibigay din sa iyo ng motivation at focus upang magtrabaho nang husto para sa iyong mga pangarap, dahil alam mong mayroon kang deadline na kailangan sundin upang abutin ang mga ito. So, habang gumagawa ka ng iyong vision board, huwag kalimutang isama ang isang timeline upang maging gabay sa iyong financial journey.

Mga ka-Tala, panuorin lamang ang video na for more information about creating your own timeline:

Share this article now: