Back to main page

WATCH: Vision Board Creation | TALAkayan with Salve Duplito


Sa pag-aabot sa mga financial goals, minsan ay mahalaga ang isang maliit na bagay na tinatawag na vision board. Isipin mo ito bilang isang espesyal na larawan o collage ng mga bagay na nais mong makamit. Pero bakit nga ba ‘to importante? Mga ka-Tala, pag-usapan natin!

Ang pag gawa ng isang vision board ay isang paraan ng pagtatakda ng iyong mga layunin at pangarap – lalo na sa ‘yong buhay pinansyal. Sa pamamagitan ng paglalagay ng mga larawan ng mga bagay na nais mong maabot, nagbibigay ito ng inspirasyon at direksyon sa iyong buhay. Halimbawa, kung nais mong magkaroon ng emergency fund, maaari kang maglagay ng larawan ng isang bank account na puno ng pera sa iyong vision board. Sa ganitong paraan, lagi kang mare-remind na mahalaga ang mag-ipon para sa hinaharap.

Speaking of emergency funds, ito ay isang napakahalagang bahagi ng iyong financial journey. Sa pamamagitan ng paglalagay ng tamang halaga ng pera sa iyong emergency fund, mas magiging handa ka sa anumang hindi inaasahang pangyayari tulad ng kawalan ng trabaho o emergencies. Kaya’t kung nais mong magkaroon ng maginhawang buhay pinansyal, siguraduhing mayroon kang sapat na emergency fund at huwag kalimutan isama ito sa iyong vision board!

Isa pa sa mga mahalagang layunin ay ang pagbabayad ng utang. Alam natin na ang utang ay maaaring maging pabigat sa ating buhay, kaya’t mahalaga na magkaroon ng plano upang ito’y mabayaran.

At huli ngunit hindi kukulangin sa kahalagahan ay ang pagbili ng insurance. Ito ay isa sa mga paraan upang protektahan ang iyong sarili at ang mga mahal sa buhay mula sa mga ‘di inaasahang pangyayari. Maaari kang maglagay ng mga larawan ng mga pamilya mong ligtas at protektado sa iyong vision board, bilang paalala na ang pagkuha ng insurance ay isang mahalagang hakbang sa pag-aabot ng financial security.

Sa kabuuan, ang paggawa ng vision board ay hindi lamang basta-basta paglalagay ng mga larawan sa isang papel o karton. Ito ay isang proseso ng pagtataya sa iyong mga pangarap at layunin sa buhay, at isang paraan upang lalo kang mag-focus at ma-motivate ka sa pag-abot ng iyong mga financial dreams.

Ka-Tala, panuorin natin ang video na ‘to mula sa TALAkayan with Salve Duplito.

Share this article now: